நன்மை

1998 ஆம் ஆண்டு முதல், வழக்கமான பேட்டரிகளை விட அதிக சக்தி வாய்ந்த, அதிக திறன் கொண்ட மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் பேட்டரிகளை உருவாக்குவதில் நாங்கள் தொழில்துறையை வழிநடத்தி வருகிறோம்.

போட்டி விலை நிர்ணயம்

எங்களின் அல்கலைன் பேட்டரிகள் மற்றும் ரீசார்ஜ் செய்யக்கூடிய பேட்டரிகள் எங்கள் பேட்டரி செல் உற்பத்தியாளரால் தயாரிக்கப்படுகின்றன, இது செலவைக் குறைக்கவும் தரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கவும் உதவுகிறது.

தரமான தயாரிப்பு

PKCELL ஆனது 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் பேட்டரிகளை உற்பத்தி செய்து வருகிறது, அதன்பின்னர் நாங்கள் புதிய நுட்பங்களை அதிக ஆற்றலை வழங்குவதற்கும் நீண்ட காலம் நீடிப்பதற்கும் முன்னோடியாக இருந்து வருகிறோம்.

இலவச பேட்டரி சோதனைகள்

சரியான முடிவை எடுப்பது கடினம் என்பதை நாங்கள் அறிவோம்.அதனால்தான், உங்கள் விருப்பத்தை உறுதிப்படுத்தவும், நீங்கள் ஒருபோதும் வருத்தப்பட மாட்டீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் இலவச பேட்டரி மாதிரிகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம்!

பல்வேறு வகையான பேட்டரிகள் மொத்த விற்பனை

இன்றே தொடர்பு கொண்டு இலவச மேற்கோள்களைக் கோருங்கள்

 • PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி LR20 D Ba...

  PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி LR20 D பேட்டரி

 • PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி LR14 C Ba...

  PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி LR14 C பேட்டரி

 • PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி 6LR61 9V ...

  PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி 6LR61 9V பேட்டரி

 • PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி 23A 12V B...

  PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி 23A 12V பேட்டரி

 • PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி 27A 12V B...

  PKCELL அல்ட்ரா டிஜிட்டல் அல்கலைன் பேட்டரி 27A 12V பேட்டரி (தேர்வு...

 • PKCELL R20P D அளவுள்ள கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் கனமான D...

  PKCELL R20P D அளவுள்ள கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டூட்டி பேட்டரி

 • PKCELL R14P C அளவுள்ள கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டி...

  PKCELL R14P C அளவுள்ள கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டூட்டி பேட்டரி

 • PKCELL R6P AA கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டியூட்டி பி...

  PKCELL R6P AA கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டூட்டி பேட்டரி

 • PKCELL R03P AAA கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டியூட்டி...

  PKCELL R03P AAA கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டூட்டி பேட்டரி

 • PKCELL 6F22 9V கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டியூட்டி ...

  PKCELL 6F22 9V கார்பன் பேட்டரி கூடுதல் ஹெவி டூட்டி பேட்டரி

 • PKCELL CR2450LT 3V 600mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பி...

  PKCELL CR2450LT 3V 600mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR3032 3V 500mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்...

  PKCELL CR3032 3V 500mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR927 3V 30mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

  PKCELL CR927 3V 30mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR2450 3V 600mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்...

  PKCELL CR2450 3V 600mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR2325 3V 190mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்...

  PKCELL CR2325 3V 190mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR2025 3V 150mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்...

  PKCELL CR2025 3V 150mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR2016 3V 75mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

  PKCELL CR2016 3V 75mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR1620 3V 70mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

  PKCELL CR1620 3V 70mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR2320 3V 130mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்...

  PKCELL CR2320 3V 130mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL CR1216 3V 25mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

  PKCELL CR1216 3V 25mAh லித்தியம் பட்டன் செல் பேட்டரி

 • PKCELL LP552530 350mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP552530 350mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP523450 950mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP523450 950mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP402025 200mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP402025 200mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP402025 150mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP402025 150mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP402025 140mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP402025 140mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP401230 100mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP401230 100mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP401230 105mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP401230 105mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP103450 2000mah 7.4v ரிச்சார்ஜபிள் லிதி...

  PKCELL LP103450 2000mah 7.4v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP103450 2000mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லிதி...

  PKCELL LP103450 2000mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி

 • PKCELL LP902030 500mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP902030 500mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்...

 • PKCELL Hot Selling LP603450 1100mah 3.7v ரீசார்...

  PKCELL Hot Selling LP603450 1100mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் ...

 • PKCELL Hot Selling LP603030 500mah 3.7v ரீசார்ஜ்...

  PKCELL Hot Selling LP603030 500mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பி...

 • PKCELL LP603040 750mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP603040 750mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்...

 • PKCELL LP674360 1950mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லிதி...

  PKCELL LP674360 1950mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்...

 • PKCELL LP785060 2500mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லிதி...

  PKCELL LP785060 2500mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்...

 • PKCELL LP803035 800mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியு...

  PKCELL LP803035 800mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்...

 • PKCELL LP803860 2000mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லிதி...

  PKCELL LP803860 2000mah 3.7v ரிச்சார்ஜபிள் லித்தியம் பாலிமர் பேட்...

தனிப்பயனாக்கப்பட்டது

தொழில்முறைOEMவழங்குபவர்

 

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான உற்பத்தி அனுபவம்

 

உயர் தரம், நீடித்த வெளியேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பு செயல்திறன்

 

நீண்ட காலம் நீடிக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டது

 

Bஅதிகபட்ச சக்திக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது